Overzicht gemeenten

Activate Int Church Bonaire

Statutaire naam:
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer
Registratienummer VPE 101302
KVK-nummer

Contactgegevens

Adres Activate Int Church Bonaire
T.a.v. Activate Int Church Bonaire
Julio A. Abaraham Boulevard 80
KRALENDIJK
E-mailadres info@activatebonaire.com
Website https://www.activatebonaire.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 69429.00 65000.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00
Totaal baten 69429.00 65000.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 11708.00 15000.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 16230.00 12000.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6825.00 7000.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 16476.00 18000.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7203.00 7000.00
9. Lasten beheer en administratie 4405.00 4500.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1128.00 1000.00
Totaal lasten 63975.00 64500.00
Resultaat (baten - lasten) 5454.00 500.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten