Overzicht gemeenten

El Encuentro Con Dios Purmerend

Statutaire naam:
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 865150506
Registratienummer VPE 101297
KVK-nummer 89911512

Contactgegevens

Adres El Encuentro Con Dios Purmerend
Maasstraat 2
1442 RV PURMEREND
E-mailadres eecdpurmerend@outlook.com
Website https://www.eecd.org
Doelstelling gemeente Zie gegevens El Encuentro con Dios Duivendrecht
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Zie gegevens El Encuentro con Dios Duivendrecht
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Zie gegevens El Encuentro con Dios Duivendrecht
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten Zie gegevens El Encuentro con Dios Duivendrecht

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers)
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten
Resultaat (baten - lasten)

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten