Overzicht gemeenten

Christ Apostolic Church

Statutaire naam: Christ Apostolic Church Bethel Federation Int
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 819468538
Registratienummer VPE 101228
KVK-nummer 14102665

Contactgegevens

Adres Christ Apostolic Church
van Akenweg 15
6218 HK MAASTRICHT
E-mailadres cacfbi@live.com
Website https://www.bethelchurchmaastricht.com/
Doelstelling gemeente The mission of this church is to extend the love of God and Evangelize all people of
all nations obeying the great commission in a culturally diverse community by:
• bringing back to God, His own creature;
• fend for those who are in need; and
• defend the fatherless and provide comfort for the comfortless.
These we do in the name of our Lord Jesus Christ, compelled by His love, and
empowered by the Holy Spirit.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan Organizationally and materially, the church council will manage the financial
matters of the church, and administer the church. The church council consists of
the Head Pastor, other pastors, warden, elders and deaconesses and ministry team
leaders.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid The churchcounsel consist of at least the pastor, a secretary and treasurer. Counselmembers are not paid for their conselactivities.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten See our website
Toelichting staat van baten en lasten All funds will be used solely for the realization of the purpose of the church and all
decisions related to this will be made by the church council.
Christ Apostolic Church Federation of Bethel International holds the policy that it
will not put itself in debt at any given time or for any purpose.

The treasurer, in cooperation with the team ministry leaders, will prepare the annual
budget based on programs, events and commitments.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 65000.00 56000.00 52000.00 35784.00 33372.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 65000.00 56000.00 52000.00 35784.00 35572.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 32600.00 31000.00 22000.00 18030.00 14722.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 12250.00 11100.00 8020.00 4820.00 12710.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 4250.00 3200.00 2400.00 1920.00 1680.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 20890.00 20030.00 18320.00 12400.00 6460.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 69990.00 65330.00 50740.00 37170.00 35572.00
Resultaat (baten - lasten) -4990.00 -9330.00 1260.00 -1386.00 -2200.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten