Overzicht gemeenten

P.G. Filadelfia Arnhem

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Filadelfia (Arnhem)
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 864962988
Registratienummer VPE 101291
KVK-nummer 89381009

Contactgegevens

Adres P.G. Filadelfia Arnhem
Callunastraat 6
6813 EW ARNHEM
E-mailadres info@pgfa.nl
Website http://www.pinkstergemeente-filadelfia-arnhem.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 300.00 379.00
2. Bijdragen gemeenteleden 92000.00 107757.00 81000.00 76531.00 71973.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 92300.00 108136.00 81000.00 76531.00 71973.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 4900.00 4884.00 4000.00 4477.00 4372.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4100.00 4076.00 3800.00 3042.00 2554.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1100.00 1090.00 1100.00 1090.00 1110.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 42000.00 40800.00 40800.00 36000.00 34800.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 39000.00 44117.00 31000.00 31990.00 25920.00
9. Lasten beheer en administratie 1200.00 1131.00 300.00 498.00 593.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten 92300.00 96098.00 81000.00 77098.00 69350.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 12038.00 0.00 -566.00 2624.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten