Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 815113961
Registratienummer VPE 101064
KVK-nummer 41129960

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Vlaardingen
Geuzenplein 1(adres samenkomst)
3132 AB VLAARDINGEN
E-mailadres secretariaat@vegvlaardingen.nl
Website http://vegvlaardingen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 10.16 3372.00
2. Bijdragen gemeenteleden 48000.00 49925.00 42750.00 46907.98 46452.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000.00 1250.00 1500.00 1875.00 1125.00
Totaal baten 49000.00 51175.00 42750.00 48793.14 50949.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 25000.00 24635.00 25000.00 24410.18 24401.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10000.00 7860.00 14945.00 6850.33 9150.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 900.00 900.00 935.07 990.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 2500.00 2423.00 4275.00 2250.00 4337.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00 8969.85 9798.00
9. Lasten beheer en administratie 1100.00 1064.00 1000.00 667.36 911.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1200 1190.00 1300.00 1453.69 1331.00
Totaal lasten 50700.00 48545.00 51940.00 45536.48 50766.00
Resultaat (baten - lasten) -1700.00 2630.00 -9190.00 3256.66 183.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten