Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Urk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Urk e.o. (Morgenster)
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 805827687
Registratienummer VPE 101083
KVK-nummer 76913686

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Urk
Rotholm 20
8321 DK URK
E-mailadres administratie@morgenster-urk.nl
Website http://morgenster-urk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 10 0.00 10.00 21
2. Bijdragen gemeenteleden 256954 220000.00 224293.00 222791
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0
Totaal baten 256964 220000.00 224303.00 222812
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 81334 80000.00 77263.00 38127
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9739 12000.00 11516.00 11542
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 45270 5000.00 5090.00 3899
7. Lasten kerkelijke gebouwen 52010 50000.00 47214.00 44673
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 1200 60000.00 55351.00 73177
9. Lasten beheer en administratie 9033 5000.00 4521.00 3070
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 436 5000.00 2501.00 6903
Totaal lasten 199022 217000.00 203456.00 181391
Resultaat (baten - lasten) 57942 3000.00 20847.00 41421

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten