Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824015253
Registratienummer VPE 101069

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Sion Gorinchem
Schelluinsestraat 6
4203 NL GORINCHEM
E-mailadres info@gemeentesion.nl
Website http://gemeentesion.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 1000 1956 1812 2371 1645
2. Bijdragen gemeenteleden 50000 62593 71000 71592 81669
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 950 991 600 725 1153
Totaal baten 51950 65540 73412 74688 84467
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 29800 19685 14750 19475 56423
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6450 6008 5125 4529 7080
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000 4903 4000 4014 883
7. Lasten kerkelijke gebouwen 8890 21948 23263 22481 22545
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 5000 7639 8400 1400 1500
9. Lasten beheer en administratie 4330 4067 5390 4809 4541
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 8456 6952 7032 3814 0
Totaal lasten 64926 71202 67960 60522 92972
Resultaat (baten - lasten) -12976 -5662 5452 14166 -8505

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten