Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806054372
Registratienummer VPE 101091
KVK-nummer 76912167

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Opstandingskerk
Achter de Hoven 272
8933 CX LEEUWARDEN
E-mailadres info@opstandingskerk.nl
Website http://opstandingskerk.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 22.04 0.00 327.00 21936
2. Bijdragen gemeenteleden 127900.00 127196.70 0.00 144808.00 135533
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 127900.00 127218.74 0.00 145135.00 157469
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 60750.00 58615.29 0.00 57535.00 58523
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 25200.00 22795.66 0.00 24268.00 31758
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 200.00 2116.69 0.00 1780.00 1897
7. Lasten kerkelijke gebouwen 51200.00 42093.69 0.00 67865.00 29973
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2250.00 1328.69 0.00 4748.00 3509
9. Lasten beheer en administratie 7250.00 6167.34 0.00 6313.00 8936
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5000.00 3948.66 0.00 3983.00 3100
Totaal lasten -25750.00 137066.02 0.00 166492.00 137696
Resultaat (baten - lasten) 153650.00 -9847.28 0.00 -21357.00 19773

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten