Overzicht gemeenten

VEG Levend Water Emmeloord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Levend Water
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821948398
Registratienummer VPE 101165
KVK-nummer 32167684

Contactgegevens

Adres VEG Levend Water Emmeloord
Peppellaan 1
8302 AL EMMELOORD
E-mailadres info@levendwater-emmeloord.nl
Website http://levendwater-emmeloord.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 14.00 7.00 12.00
2. Bijdragen gemeenteleden 78000.00 80874.00 75000.00 75593.00 80465.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 78000.00 80888.00 75000.00 75600.00 80477.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8000.00 4529.00 8000.00 7214.00 39377.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 14175.00 6160.00 23148.00 25157.00 42469.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1900.00 2278.00 1900.00 1974.00 1623.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13100.00 11632.00 13100.00 12491.00 11497.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 14000.00 24964.00 15000.00 12190.00 17534.00
9. Lasten beheer en administratie
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000.00 1025.00 1000.00 1025.00 2410.00
Totaal lasten 52175.00 50588.00 62148.00 60051.00 114910.00
Resultaat (baten - lasten) 25825.00 30300.00 12852.00 15549.00 -34433.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten