Overzicht gemeenten

VEG Levend Water Emmeloord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Levend Water
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821948398
Registratienummer VPE 101165
KVK-nummer 32167684

Contactgegevens

Adres VEG Levend Water Emmeloord
Peppellaan 1
8302 AL EMMELOORD
E-mailadres info@levendwater-emmeloord.nl
Website http://levendwater-emmeloord.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 7.00 12.00 102.00
2. Bijdragen gemeenteleden 75000 75593.00 88000.00 80465.00 100862.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 75000 75600.00 88000.00 80477.00 100964.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8000 7214.00 37800.00 39377.00 34422.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 23148 25157.00 24944.00 42469.00 20133.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1900 1974.00 1600.00 1623.00 2046.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 13100 12491.00 11500.00 11497.00 10827.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 15000 12190.00 20000.00 17534.00 28009.00
9. Lasten beheer en administratie 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1000 1025.00 2400.00 2410.00 2420.00
Totaal lasten 62148 60051.00 98244.00 114910.00 97857.00
Resultaat (baten - lasten) 12852 15549.00 -10244.00 -34433.00 3107.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten