Overzicht gemeenten

VEG Levend Water Emmeloord

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Levend Water
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821948398
Registratienummer VPE 101165
KVK-nummer 32167684

Contactgegevens

Adres VEG Levend Water Emmeloord
Peppellaan 1
8302 AL EMMELOORD
E-mailadres info@levendwater-emmeloord.nl
Website http://levendwater-emmeloord.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 12.00 0.00 102.00 165
2. Bijdragen gemeenteleden 88000.00 80465.00 96000.00 100862.00 102331
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 88000.00 80477.00 96000.00 100964.00 102496
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 37800.00 39377.00 67800.00 34422.00 34521
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 24944.00 42469.00 31430.00 20133.00 16606
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1600.00 1623.00 2000.00 2046.00 1667
7. Lasten kerkelijke gebouwen 11500.00 11497.00 11100.00 10827.00 10380
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 20000.00 17534.00 27000.00 28009.00 27196
9. Lasten beheer en administratie 0.00 0.00 0
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2400.00 2410.00 2400.00 2420.00 2446
Totaal lasten 98244.00 114910.00 141730.00 97857.00 92816
Resultaat (baten - lasten) -10244.00 -34433.00 -45730.00 3107.00 9680

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten