Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.

Statutaire naam: Stichting Vermogensbeheer Volle Evangelie Gemeente Leiden en Omstreken
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818235640
Registratienummer VPE 101171
KVK-nummer 28116881

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.
Warmonderweg 2
2341 KV OEGSTGEEST
E-mailadres info@veg-leiden.nl
Website http://veg-leiden.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 94.00 607.00 854.00
2. Bijdragen gemeenteleden 76056.00 71021.00 54681.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 76056.00 71628.00 55535.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5698.00 5168.00 7790.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3192.00 3060.00 5500.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 29750.00 26307.00 25000.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 8582.00 3414.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 47222.00 37949.00 38472.00
Resultaat (baten - lasten) 28834.00 33679.00 17063.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten