Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer
Registratienummer VPE 101171
KVK-nummer 28116881

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Leiden e.o.
Warmonderweg 2
2341 KV OEGSTGEEST
E-mailadres info@veg-leiden.nl
Website http://veg-leiden.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 607.00 0.00 854.00 197.00
2. Bijdragen gemeenteleden 71021.00 0.00 54681.00 55396.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 71628.00 0.00 55535.00 55593.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00 0.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5168.00 0.00 7790.00 8268.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3060.00 0.00 5682.00 4709.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 26307.00 0.00 25000.00 24700.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 3414.00 0.00 0.00 0.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal lasten 37949.00 0.00 38472.00 37677.00
Resultaat (baten - lasten) 33679.00 0.00 17063.00 17916.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten