Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Kockengen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818680878
Registratienummer VPE 101264

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Sportweg 1 B
3628 AZ KOCKENGEN
E-mailadres kockengen@veg.nl
Website http://www.veg.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 2 6 10 6885 10242
2. Bijdragen gemeenteleden 131500 131584 128000 125091 136007
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 100 1225 100 105898 1182
Totaal baten 131602 132815 128110 237874 147431
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 36000 35693 35000 35096 34635
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8200 8279 7000 8357 8576
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6000 5811 5500 5515 5335
7. Lasten kerkelijke gebouwen 44000 41602 44000 40722 55648
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 18000 17535 14000 13737 13720
9. Lasten beheer en administratie 2600 2598 2500 7660 2401
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3000 3063 5000 0 4175
Totaal lasten 117800 114581 113000 111087 124490
Resultaat (baten - lasten) 13802 18234 15110 126787 22941

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten