Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Kockengen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818680878
Registratienummer VPE 101264

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Kockengen
Sportweg 1 B
3628 AZ KOCKENGEN
E-mailadres kockengen@veg.nl
Website http://www.veg.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 2 6 6885
2. Bijdragen gemeenteleden 131500 131584 125091
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 100 1225 105898
Totaal baten 131602 132815 237874
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 36000 35693 35096
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8200 8279 8357
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6000 5811 5515
7. Lasten kerkelijke gebouwen 44000 41602 40722
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 18000 17535 13737
9. Lasten beheer en administratie 2600 2598 7660
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3000 3063 0
Totaal lasten 117800 114581 111087
Resultaat (baten - lasten) 13802 18234 126787

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten