Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Eljakim

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Eljakim
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 801872868
Registratienummer VPE 101082
KVK-nummer 24460746

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Eljakim
Jan Ligthartlaan 3
3312 KD DORDRECHT
E-mailadres eljakim.dordrecht@gmail.com
Website http://vegeljakim.nl
Doelstelling gemeente Eljakim is een gepassioneerde gemeente waar men zich uitstrekt naar
de zichtbare en merkbare aanwezigheid van God, waar het Woord van God wordt hooggehouden en de Heilige Geest zich thuis voelt.
Eljakim is een volwassen gemeente waar elk gemeentelid als volgeling van Jezus toegroeit naar zijn/haar bestemming in Christus.
Eljakim is een warme gemeente waar de eenheid wordt bewaard en men omziet naar elkaar in een atmosfeer van vrede en liefde.
Eljakim is een veilige gemeente waar God levens die gebroken, verwond of beroofd zijn verwelkomt, herstelt en opricht.
Eljakim is een betrokken gemeente waar men in woord en daad met het Evangelie naar de wereld uitreikt en waar God mensen aan toevoegt.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid Geen beloning voor bestuurders
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Kerkgenootschap
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 250.00 120.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 60000.00 65437.00 60000.00 59719.00 56680
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 60250.00 65557.00 60000.00 59719.00 56680
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 15125.00 24780.00 24780.00 27000.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 16250.00 15643.00 17400.00 20615.00 22554
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1150.00 1150.00 1150
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10000.00 20750.00 14060.00 14310.00 16049
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 10000.00 9020.00 6522.00 8589.00 6114
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 383.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 51758.00 70173.00 63912.00 71664.00 45867
Resultaat (baten - lasten) 8492.00 -4636.00 -3912.00 -11945.00 10813

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten