Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente Diemen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente Diemen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806267380
Registratienummer VPE 101107
KVK-nummer 41217297

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente Diemen
Schoolstraat 8
1111 BR DIEMEN
E-mailadres info@veg-diemen.nl
Website http://veg-diemen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 750 422 700.00 2833.00 1645
2. Bijdragen gemeenteleden 92500 92998 75500.00 86862.00 92637
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0
Totaal baten 93250 93420 76200.00 89695.00 94282
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 27500 27359 28250.00 28398.00 27407
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 13500 9250 7000.00 16070.00 8208
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000 1984 1500.00 1463.00 1413
7. Lasten kerkelijke gebouwen 22500 22255 22500.00 22190.00 22148
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7000 5550 6000.00 6700.00 5596
9. Lasten beheer en administratie 4500 4087 3500.00 3838.00 4141
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5000 12627 7450.00 8905.00 10825
Totaal lasten 80750 83112 76200.00 87564.00 79738
Resultaat (baten - lasten) 11250 10308 0.00 2131.00 14544

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten