Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente De Schutse

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Schutse
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 813986072
Registratienummer VPE 101169
KVK-nummer 71074651

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente De Schutse
Jacob Loisstraat 37
3033 RC ROTTERDAM
E-mailadres info@schutse.nl
Website http://schutse.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 3800.00 0.00 1850.00 2630
2. Bijdragen gemeenteleden 247490.00 0.00 237103.00 262572
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 4246.00 0.00 6450.00 2859
Totaal baten 255536.00 0.00 245403.00 268061
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 159090.00 0.00 167487.00 166896
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8355.00 0.00 15667.00 12381
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3538.00 0.00 3978.00 5590
7. Lasten kerkelijke gebouwen 26907.00 0.00 32479.00 36723
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 20963.00 0.00 22514.00 18984
9. Lasten beheer en administratie 9657.00 0.00 10703.00 9197
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 7417.00 0.00 9410.00 9866
Totaal lasten 235927.00 0.00 262238.00 259637
Resultaat (baten - lasten) 19609.00 0.00 -16835.00 8424

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten