Overzicht gemeenten

Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802062362
Registratienummer VPE 101065
KVK-nummer 76913724

Contactgegevens

Adres Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
Nordlaan 29 a
6881 RM VELP
E-mailadres contact@veg-dehoeksteen.nl
Website http://veg-dehoeksteen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 225000 220283.00 229000.00 240155.00 236348.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000 775.00 500.00 425.00 405.00
Totaal baten 226000 221058.00 229500.00 240580.00 236753.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0.00 0.00 11164.00 62291.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 36410 24562.00 39975.00 19126.00 12915.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6200 8326.00 5075.00 4760.00 3398.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 38100 33098.00 28200.00 20045.00 14969.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 87776 99388.00 83037.00 113403.00 102351.00
9. Lasten beheer en administratie 4250 3806.00 4200.00 3676.00 4565.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 28950 14806.00 19500.00 10168.00 17379.00
Totaal lasten 201686 183986.00 179987.00 182342.00 217868.00
Resultaat (baten - lasten) 24314 37072.00 49513.00 58238.00 18885.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten