Overzicht gemeenten

Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802062362
Registratienummer VPE 101065
KVK-nummer 76913724

Contactgegevens

Adres Volle Evangeliegemeente De Hoeksteen
Nordlaan 29 a
6881 RM VELP
E-mailadres contact@veg-dehoeksteen.nl
Website http://veg-dehoeksteen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 500 514.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 226000 240214.00 225000.00 220283.00 240155.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 500 300.00 1000.00 775.00 425.00
Totaal baten 227000 241028.00 226000.00 221058.00 240580.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0.00 0.00 0.00 11164.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 37469 26984.00 36410.00 24562.00 19126.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6325 6222.00 6200.00 8326.00 4760.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 45350 17133.00 38100.00 33098.00 20045.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 88950 122731.00 87776.00 99388.00 113403.00
9. Lasten beheer en administratie 4700 4583.00 4250.00 3806.00 3676.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 13000 29370.00 28950.00 14806.00 10168.00
Totaal lasten 195794 207023.00 201686.00 183986.00 182342.00
Resultaat (baten - lasten) 31206 34005.00 24314.00 37072.00 58238.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten