Overzicht gemeenten

Volle Evangelie Gemeente De Aar

Statutaire naam: Volle Evangelie Gemeente De Aar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 807087026
Registratienummer VPE 101068

Contactgegevens

Adres Volle Evangelie Gemeente De Aar
Sand-Ambachtstraat 76
2691 BR 'S-GRAVENZANDE
E-mailadres ecmoor@caiway.nl
Website http://vegdeaar.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 8450 8750 8450
2. Bijdragen gemeenteleden 21700 23470 22065
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 9000 12050 12005
Totaal baten 39150 44270 42520
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 11100 12000 10960
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1850 1900 2165
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 850 800 755
7. Lasten kerkelijke gebouwen 15700 14650 14840
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8000 8150 10650
9. Lasten beheer en administratie 1100 980 970
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 550 500 740
Totaal lasten 39150 38980 41080
Resultaat (baten - lasten) 0 5290 1440

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten