Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Statutaire naam: Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802461621
Registratienummer VPE 101046
KVK-nummer 76913740

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Vrijdomweg 1
4382 BA VLISSINGEN
E-mailadres info@pinkstergemeentevlissingen.nl
Website http://pinkstergemeentevlissingen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 45000.00 53447.00 50000.00 55508.00 55322
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 45000.00 53447.01 50000.00 55508.00 55322
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8000.00 8470.00 11000.00 11022.00 10414
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000.00 4003.00 6000.00 4839.00 5090
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 873.00 1000.00 839.00 710
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10000.00 23408.00 25000.00 7941.00 8266
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8000.00 9900 9000.00 8600.00 9180
9. Lasten beheer en administratie 1500.00 1657.00 1500.00 1146.00 1648
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3000.00 0.00 3000.00 11734.00 2095
Totaal lasten 35400.00 48781.00 56500.00 46121.00 37403
Resultaat (baten - lasten) 9600.00 4666.00 -6500.00 9387.00 17919

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten