Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Statutaire naam: Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802461621
Registratienummer VPE 101046

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Vrijdomweg 1
4382 BA VLISSINGEN
E-mailadres info@pinkstergemeentevlissingen.nl
Website http://pinkstergemeentevlissingen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 50000 55508 55322
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 50000 55508 55322
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 11000 11022 10414
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6000 4839 5090
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1000 839 710
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25000 7941 8266
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9000 8600 9180
9. Lasten beheer en administratie 1500 1146 1648
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3000 11734 2095
Totaal lasten 56500 46121 37403
Resultaat (baten - lasten) -6500 9387 17919

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten