Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Statutaire naam: Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802461621
Registratienummer VPE 101046
KVK-nummer 76913740

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Vrijdomweg 1
4382 BA VLISSINGEN
E-mailadres info@pinkstergemeentevlissingen.nl
Website http://pinkstergemeentevlissingen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 50000.00 54883.00 50000.00 56677.00 52319.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 50000.00 54883.00 50000.00 56677.00 52319.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 10000.00 9575.00 10000.00 9560.00 6420.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5000.00 4792.00 5000.00 3825.00 3489.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500.00 900.00 1500.00 900.00 900.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 50000.00 20062.00 30000.00 15177.00 7117.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 10000.00 10350.00 10000.00 9700.00 8400.00
9. Lasten beheer en administratie 2000.00 904.00 2000.00 1342.00 1559.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2500.00 3564.00 2000.00 166.00 0.00
Totaal lasten 81000.00 50147.00 61000.00 40670.00 27885.00
Resultaat (baten - lasten) -31000.00 4736.00 -11000.00 16007.00 24490.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten