Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Vlissingen e.o.

Statutaire naam: Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 802461621
Registratienummer VPE 101046
KVK-nummer 76913740

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Vlissingen e.o.
Vrijdomweg 1
4382 BA VLISSINGEN
E-mailadres info@pinkstergemeentevlissingen.nl
Website http://pinkstergemeentevlissingen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2022 Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020 Werkelijk 2019
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 52319.00 45000.00 53447.00 55508.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 52319.00 45000.00 53447.01 55508.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 6420.00 8000.00 8470.00 11022.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3489.00 4000.00 4003.00 4839.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 900.00 873.00 1000.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 7117.00 10000.00 23408.00 7941.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8400.00 8000.00 9900.00 8600.00
9. Lasten beheer en administratie 1559.00 1500.00 1657.00 1146.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 3000.00 470.00 11734.00
Totaal lasten 27885.00 35400.00 48781.00 46121.00
Resultaat (baten - lasten) 24490.00 9600.00 4666.00 9387.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten