Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Stadskanaal

Statutaire naam: Pinkstergemeente Stadskanaal
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 2546814
Registratienummer VPE 101038

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Stadskanaal
Irenelaan 23
9503 KB STADSKANAAL
E-mailadres sec@pgstadskanaal.nl
Website http://pgstadskanaal.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 2438 9000
2. Bijdragen gemeenteleden 0 60852 49927
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 63290 58927
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 14965 22621
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 0 0
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 17491 18672
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 7286 4951
9. Lasten beheer en administratie 0 7981 5345
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 1330 1182
Totaal lasten 0 49053 52771
Resultaat (baten - lasten) 0 14237 6156

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten