Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Sjaloom

Statutaire naam: Pinkstergemeente Sjaloom
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800107275
Registratienummer VPE 101022
KVK-nummer 62421395

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Sjaloom
Deimoslaan 19
1702 CK HEERHUGOWAARD
E-mailadres info@sjaloomheerhugowaard.nl
Website http://sjaloomheerhugowaard.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen 5740.00 9809.00
2. Bijdragen gemeenteleden 227933.00 213388.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 233673 223197.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 77393 66779.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 19692 19537.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2282 2598.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 42821 48226.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 43008 53282.00
9. Lasten beheer en administratie 27547 23217.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2217 398.00
Totaal lasten 214961 214037.00
Resultaat (baten - lasten) 18712.00 9160.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten