Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Sjaloom

Statutaire naam: Pinkstergemeente Sjaloom
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800107275
Registratienummer VPE 101022
KVK-nummer 62421395

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Sjaloom
Deimoslaan 19
1702 CK HEERHUGOWAARD
E-mailadres info@sjaloomheerhugowaard.nl
Website http://sjaloomheerhugowaard.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 9726 10440.00 5740.00
2. Bijdragen gemeenteleden 276546 265151.00 227933.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden
Totaal baten 286272 275591.00 233673.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 96965 91574.31 77393.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 27672 25016.21 19692.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 100627 87520.00 2282.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 52245 51611.42 42821.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 43008.00
9. Lasten beheer en administratie 25166 21052.55 27547.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3000 2398.06 2217.00
Totaal lasten 305675 279173.00 214961.00
Resultaat (baten - lasten) -19403 -3582.00 18712.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten