Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Sjaloom

Statutaire naam: Pinkstergemeente Sjaloom
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800107275
Registratienummer VPE 101022
KVK-nummer 62421395

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Sjaloom
Deimoslaan 19
1702 CK HEERHUGOWAARD
E-mailadres info@sjaloomheerhugowaard.nl
Website http://sjaloomheerhugowaard.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 4800.00 9809.00 2400.00 9460.00 4800
2. Bijdragen gemeenteleden 232200.00 213388.00 226082.00 213955.00 219297
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 237000.00 223197.00 228482.00 223415.00 224097
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 79116.00 66779.00 67107.00 43949.00 52905
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 29607.00 19537.00 40950.00 46630.00 38602
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 2598.00 2500.00 2530.00 2350
7. Lasten kerkelijke gebouwen 48000.00 48226.00 50587.00 41287.00 44901
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 45000.00 53282.00 53282.00 45723.00 40618
9. Lasten beheer en administratie 27125.00 23217.00 24800.00 20208.00 23006
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 6502.00 398.00 3766.00 931.00 0
Totaal lasten 237850.00 214037.00 242992.00 201258.00 202382
Resultaat (baten - lasten) -850.00 9160.00 -14510.00 22157.00 21715

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten