Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Eindhoven

Statutaire naam: Pinkstergemeente Eindhoven
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814843992
Registratienummer VPE 101017
KVK-nummer 76494314

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Eindhoven
Venstraat 30
5651 AN EINDHOVEN
E-mailadres r.kelly@maranathakerk.org
Website http://maranathakerk.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 8000.00 7995.00 0.00 10827.00 13813
2. Bijdragen gemeenteleden 242500.00 233655.00 0.00 246759.00 228891
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 10000.00 17769.00 0.00 16266.00 13361
Totaal baten 260500.00 259419.00 0.00 273852.00 256065
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 97800.00 98467.00 0.00 94378.00 91654
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6600.00 19041.00 0.00 14756.00 13828
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3000.00 2841.00 0.00 3511.00 3411
7. Lasten kerkelijke gebouwen 62500.00 33515.00 0.00 35021.00 56692
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 38000.00 30743.00 0.00 28200.00 31909
9. Lasten beheer en administratie 16300.00 8091.00 0.00 15161.00 14242
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 40000.00 3365.00 0.00 17049.00 9217
Totaal lasten 264200.00 196063.00 0.00 208076.00 220953
Resultaat (baten - lasten) -3700.00 63356.00 0.00 65776.00 35112

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten