Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente Eindhoven

Statutaire naam: Pinkstergemeente Eindhoven
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814843992
Registratienummer VPE 101017

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente Eindhoven
Venstraat 30
5651 AN EINDHOVEN
E-mailadres r.kelly@maranathakerk.org
Website http://maranathakerk.org
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 10827 0 13813 14714
2. Bijdragen gemeenteleden 0 246759 0 228891 228941
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 16266 0 13361 17005
Totaal baten 0 273852 0 256065 260660
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 94378 0 91654 90026
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 14756 0 13828 7972
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 3511 0 3411 3168
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 35021 0 56692 299156
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 28200 0 31909 31124
9. Lasten beheer en administratie 0 15161 0 14242 8658
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 17049 0 9217 20102
Totaal lasten 0 208076 0 220953 460206
Resultaat (baten - lasten) 0 65776 0 35112 -199546

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten