Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Wijnrank

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Wijnrank
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818600354
Registratienummer VPE 101035
KVK-nummer 76913376

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Wijnrank
Burgemeester Schneiderlaan 2
4706 EZ ROOSENDAAL
E-mailadres pinkstergemeentedewijnrank@outlook.com
Website http://pinkstergemeentedewijnrank.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 29 0.00 0.00 24
2. Bijdragen gemeenteleden 47927 0.00 53872.00 44374
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0
Totaal baten 0.00 53872.00 44398
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 18760 0.00 10483.00 9557
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5965 0.00 4366.00 5015
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1012 0.00 3847.00 2547
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10389 0.00 10612.00 10415
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 461 0.00 1835.00 1509
9. Lasten beheer en administratie 3295 0.00 6075.00 5267
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 654 0.00 0.00 0
Totaal lasten 40536 0.00 37218.00 34310
Resultaat (baten - lasten) 7420 0.00 16654.00 10088

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten