Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Ontmoeting

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Ontmoeting
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818336560
Registratienummer VPE 101181
KVK-nummer 76646890

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Ontmoeting
Wilgenbeemd 2
9407 MA ASSEN
E-mailadres secretariaat@deontmoetingassen.nl
Website http://deontmoetingassen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 250 8.00 500.00 80.00 80
2. Bijdragen gemeenteleden 78960 63501.00 67850.00 67162.00 64637
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 79210 63509.00 68350.00 67242.00 64717
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 24800 24370.00 29300.00 26969.00 22340
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 15350 8231.00 12850.00 8579.00 6026
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2080 1253.00 3350.00 1975.00 1999
7. Lasten kerkelijke gebouwen 17500 4740.00 8000.00 7125.00 7230
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 17760 18998.00 17250.00 20755.00 22356
9. Lasten beheer en administratie 4220 2302.00 4400.00 3163.00 1931
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4000 3386.00 1200.00 702.00 702
Totaal lasten 85710 63280.00 76350.00 69268.00 62584
Resultaat (baten - lasten) -6500 229.00 -8000.00 -2026.00 2133

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten