Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier Deventer

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Banier Deventer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853048113
Registratienummer VPE 101195

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier Deventer
Karel de Grotelaan 361
7415 LZ DEVENTER
E-mailadres tan.joke@gmail.com
Website http://banierdeventer.nl/
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 18000 18201 19560
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 18000 18201 19560
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1500 2200 2320
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1550 1567 2985
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 950 0 1172
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10500 10800 9300
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 700 660 660
9. Lasten beheer en administratie 700 0 1061
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 150 0 350
Totaal lasten 16050 15227 17848
Resultaat (baten - lasten) 1950 2974 1712

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten