Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier Deventer

Statutaire naam: Pinkstergemeente De Banier Deventer
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853048113
Registratienummer VPE 101195
KVK-nummer 58457682

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier Deventer
Karel de Grotelaan 361
7415 LZ DEVENTER
E-mailadres tan.joke@gmail.com
Website http://banierdeventer.nl/
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 18000.00 16098.00 18000.00 18201.00 19560
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0
Totaal baten 18000.00 16098.00 18000.00 18201.00 19560
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 500.00 850.00 1500.00 2200.00 2320
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4500.00 2206.53 1550.00 1567.00 2985
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 900.00 860.00 950.00 0.00 1172
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12000.00 8250.00 10500.00 10800.00 9300
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 460.00 700.00 660.00 660
9. Lasten beheer en administratie 250.00 840.00 700.00 0.00 1061
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 600.00 150.00 0.00 350
Totaal lasten 18750.00 13466.87 16050.00 15227.00 17848
Resultaat (baten - lasten) -750.00 2631.00 1950.00 2974.00 1712

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten