Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier

Statutaire naam: PG de Banier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810593804
Registratienummer VPE 101126
KVK-nummer 53370015

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier
Blankenburgstraat 134
3081 TD ROTTERDAM
E-mailadres info@debanier-rotterdam.nl
Website http://banier-rotterdam.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 36170.00 34613.00 34940.00 33597.00 30158.00
2. Bijdragen gemeenteleden 54364.00 52273.00 50608.00 48662.00 60244.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 17607.00 16929.00 24634.00 23687.00 30968.00
Totaal baten 108141.00 103815.00 110182.00 105946.00 121370.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 26835.00 25557.00 26938.00 25656.00 27121.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9080.00 8648.00 16103.00 15337.00 21319.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1274.00 1213.00 5314.00 5061.00 984.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 73279.00 27079.00 32948.00 31379.00 29238.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9779.00 14231.00 13898.00 13236.00 12517.00
9. Lasten beheer en administratie 4508.00 4294.00 4414.00 4204.00 4538.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 7663.00 7298.00 3517.00 3350.00 10585.00
Totaal lasten 132418.00 88320.00 103132.00 98223.00 106302.00
Resultaat (baten - lasten) -24277.00 15495.00 7050.00 7723.00 15068.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten