Overzicht gemeenten

Pinkstergemeente De Banier

Statutaire naam: PG de Banier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 810593804
Registratienummer VPE 101126
KVK-nummer 53370015

Contactgegevens

Adres Pinkstergemeente De Banier
Blankenburgstraat 134
3081 TD ROTTERDAM
E-mailadres info@debanier-rotterdam.nl
Website http://debanier-rotterdam.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 52927.00 50892.00 38866.00
2. Bijdragen gemeenteleden 75406.00 72506.00 52597.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 5892.00 5665.00 13158.00
Totaal baten 134225.00 129063.00 104621.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 26791.00 25515.00 26479.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2569.00 2435.00 1700.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1291.00 1224.00 1088.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 71494.00 67767.00 54565.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 13338.00 12703.00 8045.00
9. Lasten beheer en administratie 4190.00 3990.00 4073.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 11974.00 11350.00 7386.00
Totaal lasten 131647.00 124984.00 103336.00
Resultaat (baten - lasten) 2578.00 4079.00 1285.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten