Overzicht gemeenten

Vluchtheuvel de Pinksterzending

Statutaire naam: Vluchtheuvel de Pinksterzending
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 809955039
Registratienummer VPE 101008
KVK-nummer 65026764

Contactgegevens

Adres Vluchtheuvel de Pinksterzending
Dennenweg 100
6823 MS ARNHEM
E-mailadres michael@vluchtheuvel.com
Website http://vluchtheuvel.com
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen 7500.00 6150.00 3780.00 5961.00 4705.00
2. Bijdragen gemeenteleden 95100.00 94632.00 96000.00 96764.00 72353.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00
Totaal baten 102600.00 100782.00 99780.00 102725.00 77058.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 36600 33644.00 34173.00 33423.00 32115.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6270 4064.00 5160.00 4375.00 4656.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 600.00 398.00 724.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 29076 20735.00 44386.00 33174.00 27067.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8400 15651.00 10500.00 8064.00 7199.00
9. Lasten beheer en administratie 6126 7552.00 5514.00 5479.00 5874.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten 86472 81647.00 100333.00 84914.00 77637.00
Resultaat (baten - lasten) 16128 19134.00 -553.00 17811.00 -578.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten