Overzicht gemeenten

Lighthouse Christengemeente

Statutaire naam: Lighthouse Christengemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814187250
Registratienummer VPE 101217
KVK-nummer 14082152

Contactgegevens

Adres Lighthouse Christengemeente
Aartshertogenplein 1
6226 XZ MAASTRICHT
E-mailadres info@lhcg.nl
Website http://lighthousechristengemeente.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 9.00 50.00 18.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 30000.00 29965.00 30000.00 29104.00 27712.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 3500.00 2054.00 3000.00 5024.00 20529.00
Totaal baten 33500.00 32028.00 33050.00 34146.00 48241.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8500.00 6610.00 8500.00 8350.00 8150.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7000.00 4227.00 7000.00 3414.00 4881.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1000.00 851.00 1000.00 934.00 791.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 9000.00 6480.00 8200.00 6460.00 4316.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 100.00 87.00 0.00 35.00 90.00
9. Lasten beheer en administratie 5500.00 7896.00 5200.00 4919.00 5436.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 11500.00 12898.00 20000.00 47280.00 10070.00
Totaal lasten 42600.00 39049.00 49900.00 71392.00 33734.00
Resultaat (baten - lasten) 9100.00 -7021.00 -16850.00 -37246.00 14507.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten