Overzicht gemeenten

Lighthouse Christengemeente

Statutaire naam: Lighthouse Christengemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814187250
Registratienummer VPE 101217

Contactgegevens

Adres Lighthouse Christengemeente
Aartshertogenplein 1
6226 XZ MAASTRICHT
E-mailadres info@lhcg.nl
Website http://lighthousechristengemeente.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 50 18 50 0 102
2. Bijdragen gemeenteleden 30000 29104 27000 27712 29469
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 3000 5024 0 20529 31597
Totaal baten 33050 34146 27050 48241 61168
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8500 8350 8000 8150 7455
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7000 3414 2750 4881 601
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1000 934 700 791 1755
7. Lasten kerkelijke gebouwen 8200 6460 6150 4316 12440
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 35 0 90 0
9. Lasten beheer en administratie 5200 4919 4700 5436 2193
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 20000 47280 80000 10070 91959
Totaal lasten 49900 71392 102300 33734 116403
Resultaat (baten - lasten) -16850 -37246 -75250 14507 -55235

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten