Overzicht gemeenten

Levend Evangelie Gemeente

Statutaire naam: Levend Evangelie Gemeente
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 800020923
Registratienummer VPE 101167

Contactgegevens

Adres Levend Evangelie Gemeente
Kruisweg 55
1436 CA AALSMEERDERBRUG
E-mailadres info@leg.nl
Website http://leg.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 72785 70221
2. Bijdragen gemeenteleden 0 525635 513032
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 598420 583253
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 85736 82259
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 105621 96974
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 13148 8019
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 131582 129085
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 192980 185145
9. Lasten beheer en administratie 0 18826 19960
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 7722 5233
Totaal lasten 0 555615 526675
Resultaat (baten - lasten) 0 42805 56578

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten