Overzicht gemeenten

LEEF! Zutphen

Statutaire naam: Kerkgenootschap Berea Zutphen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817085737
Registratienummer VPE 101227
KVK-nummer 76914461

Contactgegevens

Adres LEEF! Zutphen
Isendoornstraat 3
7201 NJ ZUTPHEN
E-mailadres info@leefzutphen.nl
Website http://leefzutphen.nl
Doelstelling gemeente Als lid van de VPE verwijzen wij ook naar de doelstelling zoals weer gegeven in het beleidsplan op de site: https://www.vpe.nl/nl/anbi-portaal/vpe-anbi-beleidsplan
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2024 Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022 Werkelijk 2021
1. Opbrengsten uit bezittingen
2. Bijdragen gemeenteleden 67500 75952.00 85677.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0
Totaal baten 67500 75952 85677.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 28615 27356.00 27179.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 31800 34351.00 34302.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4700 10156.00 11171.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen
9. Lasten beheer en administratie 3585 3846.00 3561.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen
Totaal lasten 68700 75709.00 76213.00
Resultaat (baten - lasten) -1200 243.00 9.46

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten