Overzicht gemeenten

Leef!Zutphen

Statutaire naam: Kerkgenootschap Berea Zutphen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817085737
Registratienummer VPE 101227
KVK-nummer 76914461

Contactgegevens

Adres Leef!Zutphen
Isendoornstraat 3
7201 NJ ZUTPHEN
E-mailadres info@leefzutphen.nl
Website http://leefzutphen.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 71600.00 79483.00 73750.00 80717.00 79978
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 3600.00 0
Totaal baten 71600.00 73750.00 84317.00 79978
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 28000.00 24179.00 24500.00 32131.00 39416
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 33850.00 26064.00 35800.00 8836.00 9395
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 6000.00 11558.00 6000.00 15805.00 22229
7. Lasten kerkelijke gebouwen 18718.00 17267
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 3750.00 3370.00 4350.00 1115.00 949
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2379.00 1394
Totaal lasten 71600.00 65171.00 70650.00 78984.00 90650
Resultaat (baten - lasten) 0.00 14312.00 3100.00 5333.00 -10672

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten