Overzicht gemeenten

International Church of Leiden

Statutaire naam: International Church of Leiden
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817833055
Registratienummer VPE 101151

Contactgegevens

Adres International Church of Leiden
Heivlinder 24
2317 JW LEIDEN
E-mailadres info@ichurchleiden.nl
Website http://ichurchleiden.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2020 Werkelijk 2019 Begroting 2019 Werkelijk 2018 Werkelijk 2017
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 0 132444 133500 135405 121571
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0 0 0
Totaal baten 0 132444 133500 135405 121571
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 84464 78500 95561 85726
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 5747 12963 6052 12086
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2259 1900 2264 2132
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 19238 20000 18330 19980
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 18882 16914 18103 20162
9. Lasten beheer en administratie 0 3261 2223 4280 4211
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 1875 1000 1875 765
Totaal lasten 0 135726 133500 146465 145062
Resultaat (baten - lasten) 0 -3282 0 -11060 -23491

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten