Overzicht gemeenten

Ichtus Pinkstergemeente Zaandam

Statutaire naam: Ichtus Pinkstergemeente Zaandam
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817215074
Registratienummer VPE 101041

Contactgegevens

Adres Ichtus Pinkstergemeente Zaandam
Bloemgracht 101
1502 WB ZAANDAM
E-mailadres ichtus@live.nl
Website http://ichtusgemeente.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 375 425
2. Bijdragen gemeenteleden 0 105514 113014
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 105889 113439
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 50059 52838
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 31314 31311
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1717 1699
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 10323 11586
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 2040 1900
9. Lasten beheer en administratie 0 2829 2725
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 655 3094
Totaal lasten 0 98937 105153
Resultaat (baten - lasten) 0 6952 8286

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten