Overzicht gemeenten

Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen

Statutaire naam: Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 817892266
Registratienummer VPE 101268
KVK-nummer 20131206

Contactgegevens

Adres Evangelische Kerk Open Deur Steenbergen
Geert Vinckestraat 2
4651 DJ STEENBERGEN
E-mailadres info@opendeursteenbergen.nl
Website http://https://www.opendeursteenbergen.eu/
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 8800.00 9542.00 8800.00 8376.00 8213.00
2. Bijdragen gemeenteleden 113000.00 167074.00 108000.00 136466.00 128645.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 11300.00 30876.00 17700.00 53666.00 25154.00
Totaal baten 132800.00 207492.00 134500.00 198508.00 162012.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 21500.00 2037.00 24500.00 3501.00 27514.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12125.00 30628.00 8565.00 23054.00 18753.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 11300.00 6827.00 4550.00 18087.00 28227.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 52125.00 48171.00 44805.00 61231.00 35592.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 14800.00 20287.00 5750.00 23198.00 3448.00
9. Lasten beheer en administratie 7140.00 2540.00 11540.00 24824.00 19696.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 13810.00 11184.00 16790.00 7017.00 4400.00
Totaal lasten 132800.00 121674.00 116500.00 160912.00 137630.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 85818.00 18000.00 37596.00 24382.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten