Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier

Statutaire naam: Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818865970
Registratienummer VPE 101229
KVK-nummer 01145486

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeente Meppel De Levensrivier
Groen van Prinstererstraat 1 A
7942 CW MEPPEL
E-mailadres contact@delevensrivier.nl
Website http://delevensrivier.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 11.00 15.00
2. Bijdragen gemeenteleden 12280.13 0.00 129630.00 31365.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00
Totaal baten 12280.13 0.00 129641.00 31380.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0.00 0.00 0.00 23312.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 1226.61 0.00 9512.00 2537.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0.00 0.00 1337.00 3270.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10893.40 0.00 11509.00 11085.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 3598.83 0.00 24577.00 3475.00
9. Lasten beheer en administratie 304.17 0.00 212.00 1500.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1265.00 0.00 429.00 187.00
Totaal lasten 17288.01 0.00 47576.00 45366.00
Resultaat (baten - lasten) -5007.88 0.00 82065.00 -13986.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten