Overzicht gemeenten

Evangelische Gemeenschap Roosendaal

Statutaire naam: Evangelische Gemeenschap Roosendaal
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853466105
Registratienummer VPE 101142

Contactgegevens

Adres Evangelische Gemeenschap Roosendaal
Benedendonk 1
4707 TZ ROOSENDAAL
E-mailadres info@egr.nl
Website http://egr.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 13000 14529 0
2. Bijdragen gemeenteleden 83500 83883 101060
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 96500 98412 101060
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 30000 0 59758
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 19300 13100 2710
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1750 2736 1633
7. Lasten kerkelijke gebouwen 24000 14473 3726
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9100 8100 8100
9. Lasten beheer en administratie 12000 9928 8762
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 7288 545
Totaal lasten 96150 55625 85234
Resultaat (baten - lasten) 350 42787 15826

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten