Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Sion Montfoort

Statutaire naam: Evangeliegemeente Sion Montfoort
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 804224900
Registratienummer VPE 101155

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Sion Montfoort
Kasteelplein 7
3417 JG MONTFOORT
E-mailadres info@sionmontfoort.nl
Website http://sionmontfoort.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 4 11
2. Bijdragen gemeenteleden 31000 32989 33487
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 31000 32993 33498
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 7300 7325 4940
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 6615 7389 5509
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1300 857 559
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10685 10809 10577
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 650 786 1000
9. Lasten beheer en administratie 1350 1327 1030
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 27900 28493 23615
Resultaat (baten - lasten) 3100 4500 9883

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten