Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente Reveil

Statutaire naam: Evangeliegemeente Reveil
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 812407799
Registratienummer VPE 101110
KVK-nummer 76912442

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente Reveil
Punter 44-02
8242 GD LELYSTAD
E-mailadres info@reveillelystad.nl
Website http://reveillelystad.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 28300.00 27147.00 0.00 26528.00 13692
2. Bijdragen gemeenteleden 66000.00 67837.00 0.00 82291.00 86061
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 3000.00 3130.00 0.00 3951.00 9046
Totaal baten 97300.00 98116.00 0.00 112770.00 108799
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 200.00 0.00 0.00 556.00 610
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8100.00 5803.00 0.00 8238.00 8109
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4400.00 2030.00 0.00 3075.00 7345
7. Lasten kerkelijke gebouwen 76300.00 60422.00 0.00 87012.00 64860
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6600.00 6915.00 0.00 7500.00 9071
9. Lasten beheer en administratie 4750.00 6785.00 0.00 4407.00 3593
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0
Totaal lasten 100350.00 81955.00 0.00 110788.00 93588
Resultaat (baten - lasten) -3050.00 16161.00 0.00 1982.00 15211

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten