Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente De Pionier

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Pionier
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 821443513
Registratienummer VPE 101222
KVK-nummer 37157393

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente De Pionier
Kalverstraat 27
1693 BR WERVERSHOOF
E-mailadres
Website http://eg-depionier.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 0.00 0.00 0
2. Bijdragen gemeenteleden 18500 18183.56 18000.00 18177.00 16460
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 18500 18183.56 18000.00 18177.00 16460
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 8500 9353.81 8250.00 8001.00 7610
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 550 531.28 525.00 283.00 301
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 550 315.32 525.00 581.00 685
7. Lasten kerkelijke gebouwen 6228 3846.75 6360.00 5778.00 5964
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2220 1820.00 2160.00 2232.00 2024
9. Lasten beheer en administratie 225.00 222.04 200.00 222.00 186
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 200 48.84 750.00 678.00 96
Totaal lasten 18473 16138.04 18770.00 17775.00 16866
Resultaat (baten - lasten) 27 2045.52 -770.00 402.00 -406

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten