Overzicht gemeenten

Evangeliegemeente De Kandelaar

Statutaire naam: Evangeliegemeente De Kandelaar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 806130647
Registratienummer VPE 101125
KVK-nummer 08193408

Contactgegevens

Adres Evangeliegemeente De Kandelaar
De Ruijterlaan 4
3781 TK VOORTHUIZEN
E-mailadres administratie@egdekandelaar.nl
Website http://egdekandelaar.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 500.00 507.00 1500.00 1395.00 2113
2. Bijdragen gemeenteleden 105000.00 110582.00 107500.00 115771.00 100387
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 105500.00 111089.00 109000.00 117166.00 102500
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 51000.00 50723.00 50500.00 48336.00 48200
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 10750.00 6736.00 11500.00 9067.00 5515
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 13750.00 19158.00 14600.00 19125.00 10206
7. Lasten kerkelijke gebouwen 16500.00 12996.00 21300.00 31250.00 28114
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0.00 550.00 1500
9. Lasten beheer en administratie 7150.00 6388.00 7100.00 7851.00 9916
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 3500.00 2694.00 3500.00 3916.00 2916
Totaal lasten 102650.00 98695.00 108500.00 120095.00 106367
Resultaat (baten - lasten) 2850.00 12394.00 500.00 -2929.00 -3867

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten