Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Lisse

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Lisse
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803770133
Registratienummer VPE 101090
KVK-nummer 41166493

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Lisse
Jozef Israëlsstraat 11
2162 CA LISSE
E-mailadres info@eglisse.nl
Website http://eglisse.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 100.00 200 200 1000.00 767
2. Bijdragen gemeenteleden 65100.00 62143 65250 65505.00 66683
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 50.00 0 50 50.00 7
Totaal baten 65250.00 62343 65500 66555.00 67457
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 19000.00 17995 18750 18428.00 20257
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7000.00 5199 7600 10412.00 11927
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 1386 2850 1719.00 2299
7. Lasten kerkelijke gebouwen 15890.00 14079 17122 32788.00 23187
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 9850.00 7467 9950 7939.00 8095
9. Lasten beheer en administratie 1610.00 2520 860 257.00 546
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1900.00 714 1000 991.00 482
Totaal lasten 57750.00 49361 58132 72534.00 66793
Resultaat (baten - lasten) 7500.00 12982 7368 -5979.00 664

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten