Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Lisse

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Lisse
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803770133
Registratienummer VPE 101090

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Lisse
Jozef Israëlsstraat 11
2162 CA LISSE
E-mailadres info@eglisse.nl
Website http://eglisse.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 1000 767
2. Bijdragen gemeenteleden 0 65505 66683
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 50 7
Totaal baten 0 66555 67457
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 18428 20257
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 10412 11927
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 1719 2299
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 32788 23187
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 7939 8095
9. Lasten beheer en administratie 0 257 546
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 991 482
Totaal lasten 0 72534 66793
Resultaat (baten - lasten) 0 -5979 664

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten