Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Houten

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Houten
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 9211184
Registratienummer VPE 101027
KVK-nummer 76915603

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Houten
Kamillehof
3991 GT HOUTEN
E-mailadres secretariaat@evangeliegemeentehouten.nl
Website http://evangeliegemeentehouten.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 0.00 10.00 13.00 53
2. Bijdragen gemeenteleden 81400.00 104031.00 94400.00 98716.00 85184
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 693.00 0
Totaal baten 81400.00 104031.00 94410.00 99422.00 85237
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 28000.00 1964.00 30000.00 6032.00 47519
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 11330.00 12646.00 11345.00 9758.00 7721
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 14400.00 4081.00 16825.00 4631.00 6627
7. Lasten kerkelijke gebouwen 14200.00 8706.00 13650.00 12960.00 13449
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 19250.00 39797.00 32916.00 35776.00 12515
9. Lasten beheer en administratie 4500.00 1680.00 4100.00 1053.00 1259
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1200.00 3462.00 2800.00 2969.00 414
Totaal lasten 92880.00 72336.00 111636.00 73179.00 89504
Resultaat (baten - lasten) -11480.00 31695.00 -17226.00 26243.00 -4267

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten