Overzicht gemeenten

Evangelie Gemeente Hillegom

Statutaire naam: Evangelie Gemeente Hillegom
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 823110771
Registratienummer VPE 101162

Contactgegevens

Adres Evangelie Gemeente Hillegom
Prinses Irenelaan 16
2182 CZ HILLEGOM
E-mailadres secretariaat@eghillegom.nl
Website http://eghillegom.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 0
2. Bijdragen gemeenteleden 47000 42415 39026
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 47000 42415 39026
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 12600 12000 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9650 9464 8664
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 200 233 125
7. Lasten kerkelijke gebouwen 15800 10976 15905
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 6350 5605 6702
9. Lasten beheer en administratie 2400 2553 3679
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 500 0
Totaal lasten 47000 41331 35075
Resultaat (baten - lasten) 0 1084 3951

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten