Overzicht gemeenten

Evangelisch Centrum De Weg

Statutaire naam: De Weg
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 853134893
Registratienummer VPE 101209
KVK-nummer 58675345

Contactgegevens

Adres Evangelisch Centrum De Weg
Industrieweg 38 f
3641 RM MIJDRECHT
E-mailadres info@deweg.net
Website http://deweg.net
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0.00 1.00 2
2. Bijdragen gemeenteleden 65000.00 67491.20 75000.00 74156.00 70325
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1350.00 0.00 0.00 0
Totaal baten 70000.00 74846.89 75000.00 74157.00 70327
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 23600.00 23142.68 22000.00 22653.00 23306
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 4000.00 3273.78 5000.00 5202.00 4487
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1500.00 2939.05 3500.00 2259.00 2868
7. Lasten kerkelijke gebouwen 25500.00 25340.83 25000.00 28486.00 27447
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 13800.00 13651.13 14000.00 13076.00 14552
9. Lasten beheer en administratie 2425.00 3502.78 4000.00 2290.00 1643
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 1600.00 2817.89 0.00 16.00 76
Totaal lasten 72425.00 74668.14 73500.00 73982.00 74379
Resultaat (baten - lasten) -2425 178.75 1500.00 175.00 -4052

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten