Overzicht gemeenten

Damascus Road International Church

Statutaire naam: Damascus Road International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 824053886
Registratienummer VPE 101226
KVK-nummer 76912760

Contactgegevens

Adres Damascus Road International Church
Forum 100
6229 GV MAASTRICHT
E-mailadres info@damascusroadic.com
Website http://damascusroadic.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 2.00 2.00 20.00 20.00 55
2. Bijdragen gemeenteleden 88500.00 91642.00 87000.00 101527.00 107707
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 4750.00 240.00 497
Totaal baten 88502.00 87306.00 91770.00 101787.00 108259
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 22269.00 30405.00 42000.00 41031.00 47145
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 2450.00 179.00 11260.00 3692.00 1647
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2120.00 1209.00 1300.00 1697.00 289
7. Lasten kerkelijke gebouwen 29800.00 19902.00 31900.00 32077.00 35342
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 24250.00 22580.00 14160.00 21535.00 20975
9. Lasten beheer en administratie 1080.00 757.00 970.00 1284.00 1152
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 900.00 1411.00 1050.00 625.00 1289
Totaal lasten 5633.00 76443.00 102640.00 101941.00 107839
Resultaat (baten - lasten) 82869.00 10863.00 -10870.00 -154.00 420

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten