Overzicht gemeenten

CityLight Alkmaar

Statutaire naam: Citylight Alkmaar / Pinkstergemeente Alkmaar
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 803398104
Registratienummer VPE 101001
KVK-nummer 37157761

Contactgegevens

Adres CityLight Alkmaar
Helderseweg 32
1817 BA ALKMAAR
E-mailadres info@citylightalkmaar.nl
Website http://citylightalkmaar.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 5190 0
2. Bijdragen gemeenteleden 285204 288851
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 352 102
Totaal baten 290746 288953
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 169148 155775
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 42917 46477
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 20316 21611
7. Lasten kerkelijke gebouwen 54946 58042
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0
9. Lasten beheer en administratie 8850 13847
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0
Totaal lasten 296177 295752
Resultaat (baten - lasten) -5431 -6799

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten