Overzicht gemeenten

Christengemeente Purmerend

Statutaire naam: Christengemeente Purmerend
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818604669
Registratienummer VPE 101113
KVK-nummer 76913104

Contactgegevens

Adres Christengemeente Purmerend
Zambezilaan 278
1448 PN PURMEREND
E-mailadres info@christengemeentepurmerend.nl
Website http://christengemeentepurmerend.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 3 0.00 83.00 119
2. Bijdragen gemeenteleden 59833 0.00 66814.00 69675
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0.00 0.00 0
Totaal baten 59836 0.00 66897.00 69794
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 14623 0.00 14088.00 13911
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 0.00 12101.00 11718
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1980 0.00 2075.00 2122
7. Lasten kerkelijke gebouwen 12048 0.00 14911.00 13096
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 8507 0.00 10504.00 10190
9. Lasten beheer en administratie 472 0.00 443.00 394
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 11352 0.00 0.00 0
Totaal lasten 48982 0.00 54122.00 51431
Resultaat (baten - lasten) 10854 0.00 12775.00 18363

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten