Overzicht gemeenten

Christengemeente Purmerend

Statutaire naam: Christengemeente Purmerend
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818604669
Registratienummer VPE 101113

Contactgegevens

Adres Christengemeente Purmerend
Zambezilaan 278
1448 PN PURMEREND
E-mailadres info@christengemeentepurmerend.nl
Website http://christengemeentepurmerend.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 83 119
2. Bijdragen gemeenteleden 0 66814 69675
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 0 0
Totaal baten 0 66897 69794
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 14088 13911
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 12101 11718
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 2075 2122
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 14911 13096
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 10504 10190
9. Lasten beheer en administratie 0 443 394
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 0 54122 51431
Resultaat (baten - lasten) 0 12775 18363

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten