Overzicht gemeenten

Christengemeente Levend Water

Statutaire naam: Christengemeente Levend Water
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 815524535
Registratienummer VPE 101025

Contactgegevens

Adres Christengemeente Levend Water
Hoofdstraat 370
6432 GN HOENSBROEK
E-mailadres bjorn.dijkstra@hotmail.com
Website http://levend-water.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 500 2505 2884
2. Bijdragen gemeenteleden 68000 72391 74856
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1500 10186 3013
Totaal baten 70000 85082 80753
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1500 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 25000 20111 19774
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2000 1349 1201
7. Lasten kerkelijke gebouwen 60000 24591 37732
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 16000 16432 10181
9. Lasten beheer en administratie 3000 2464 1381
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 2500 0 18
Totaal lasten 110000 64947 70287
Resultaat (baten - lasten) -40000 20135 10466

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten