Overzicht gemeenten

Christengemeente Kom en Zie Dordrecht

Statutaire naam: Christengemeente Kom en Zie Dordrecht
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 808023925
Registratienummer VPE 101201
KVK-nummer 76647498

Contactgegevens

Adres Christengemeente Kom en Zie Dordrecht
Dalmeyerplein 10
3318 CB DORDRECHT
E-mailadres info@komenziedordrecht.nl
Website http://komenziedordrecht.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 2364.00 3001.00 2684.00 2626
2. Bijdragen gemeenteleden 17671.00 19550.00 23094.00 25486
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 500.00 4118.00 0
Totaal baten 20745.00 23051.00 29896.00 28112
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) -2025.00 -4000.00 5275.00 5005
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk -1065.00 -2900.00 3425.00 2432
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk -1436.00 -1500.00 2398.00 1138
7. Lasten kerkelijke gebouwen -5446.00 -10365.00 14113.00 14454
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen -8528.00 -11900.00 12586.00 15228
9. Lasten beheer en administratie -389.00 -500.00 455.00 423
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 -400.00 0.00 35
Totaal lasten -18891.00 -31565.00 38252.00 38715
Resultaat (baten - lasten) 1854.00 -8514.00 -8356.00 -10603

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten