Overzicht gemeenten

Christengemeente Hart van Brabant

Statutaire naam: Christengemeente Hart van Brabant
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 816508379
Registratienummer VPE 101084

Contactgegevens

Adres Christengemeente Hart van Brabant
Azuurweg 45 A
5044 KA TILBURG
E-mailadres info@christengemeentehvb.nl
Website http://christengemeentehvb.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 14000 13982 760
2. Bijdragen gemeenteleden 50000 65021 47576
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000 11730 506
Totaal baten 65000 90733 48842
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 2400 2415 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 5000 4326 11613
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 4000 4791 819
7. Lasten kerkelijke gebouwen 44000 128079 23658
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 2000 2657 4612
9. Lasten beheer en administratie 1500 1766 1117
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 5000 1313 2180
Totaal lasten 63900 145347 43999
Resultaat (baten - lasten) 1100 -54614 4843

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten