Overzicht gemeenten

Christengemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Christengemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818761659
Registratienummer VPE 101206

Contactgegevens

Adres Christengemeente De Hoeksteen
Schipperstraat 2
4871 KK ETTEN-LEUR
E-mailadres info@dehoeksteen.com
Website http://dehoeksteen.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 0 0 18
2. Bijdragen gemeenteleden 0 38833 47500
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0 2419 0
Totaal baten 0 41252 47518
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 0 0 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 0 13090 10028
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 0 12835 21348
7. Lasten kerkelijke gebouwen 0 10024 10200
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0 0
9. Lasten beheer en administratie 0 2676 1535
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0 0 0
Totaal lasten 0 38625 43111
Resultaat (baten - lasten) 0 2627 4407

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten