Overzicht gemeenten

Christengemeente De Hoeksteen

Statutaire naam: Christengemeente De Hoeksteen
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 818761659
Registratienummer VPE 101206
KVK-nummer 58204903

Contactgegevens

Adres Christengemeente De Hoeksteen
Schipperstraat 2
4871 KK ETTEN-LEUR
E-mailadres info@dehoeksteen.com
Website http://dehoeksteen.com
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 8.00 350.00 0.00 0.00 18
2. Bijdragen gemeenteleden 35000.00 33178.96 0.00 38833.00 47500
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 0.00 0.00 0.00 2419.00 0
Totaal baten 35000.00 33528.96 0.00 41252.00 47518
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 1000.00 0.00 0.00 0.00 0
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8500.00 1230.48 0.00 13090.00 10028
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 3000.00 14936.11 0.00 12835.00 21348
7. Lasten kerkelijke gebouwen 10000.00 11655.19 0.00 10024.00 10200
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 5228.72 0.00 0.00 0
9. Lasten beheer en administratie 2500.00 2752.31 0.00 2676.00 1535
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 0.00 0.00 0.00 0
Totaal lasten 35000.00 35802.81 0.00 38625.00 43111
Resultaat (baten - lasten) 0.00 -2273.85 0.00 2627.00 4407

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten