Overzicht gemeenten

Celebration Church Netherlands

Statutaire naam: Celebration Church Netherlands
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 814886012
Registratienummer VPE 101164
KVK-nummer 54167078

Contactgegevens

Adres Celebration Church Netherlands
Neuweg 148
1214 HA HILVERSUM
E-mailadres info@celebrationchurch.nl
Website http://celebrationchurch.nl
Doelstelling gemeente Celebration Church Netherlands is a local church family, consisting of people of over thirty nationalities, pursuing God’s kingdom in Hilversum, Huizen, Delft, Paris and surroundings.

Celebration Church's mission is to exalt God by sharing the gospel, leading people to Jesus and connecting them to the local church; to equip believers and help them grow in faith and spiritual maturity; to reach out and serve in the church and the world.
Hoofdlijnen actueel beleidsplan -Starting regional fellowships / house churches in Hilversum, Huizen, Delft, Paris and beyond for mutual care, discipleship and evangelism;
-Gathering those fellowships / house churches in larger gatherings for worship and the word;
-Equipping and discipling our church members to help them become the priests in their homes and to represent the King and his Kingdom in their world;
-Building missions-oriented relationships with like-minded churches through KNGDM Alliance.
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid The Board of Trustees consists of:
-Sebastiaan van Wessem (chairman, non-voting)
-Johan Offereins
-Petrus de Jager
-Stephen Aulds

None of the board members receive remuneration for their involvement as trustees.
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten Our activities in the past year consist of:
-Weekly church services (in Hilversum, Huizen, Delft and online)
-Clothing bank Eden (open 3 times per week to serve under-privileged people in the community)
-Connect Group gatherings (online and in the homes )
-Various missions projects (i.e. in Zimbabwe and Israel)
Toelichting staat van baten en lasten De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de jaarcijfers over de voorgaande jaren. De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit: de voorgangers, oudsten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2023 Werkelijk 2022 Begroting 2022 Werkelijk 2021 Werkelijk 2020
1. Opbrengsten uit bezittingen -6566.00 -7189.00
2. Bijdragen gemeenteleden 341718.00 319913.00 346545.00 380870.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 18100.00 24375.00 9442.00 9102.00
Totaal baten 359818.00 344288.00 355987.00 389972.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 163751.00 168000.00 170387.00 189522.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 28828 15983.00 16081.00 28804.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 50978 45146.00 81479.00 52791.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 49614 70506.00 50040.00 52506.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 0 0.00 0.00 0.00
9. Lasten beheer en administratie 33254 22361.00 25236.00 19659.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 15331 16620.00 17087.00 28686.00
Totaal lasten 341756 338617.00 360310.00 371968.00
Resultaat (baten - lasten) 18062 5671.00 10889.00 10815.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, diaconie, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten