Overzicht gemeenten

Activate International Church

Statutaire naam: Activate International Church
Verklaring groepsbeschikking VPE Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten
RSIN/fiscaalnummer 858895848
Registratienummer VPE 101254
KVK-nummer 71901604

Contactgegevens

Adres Activate International Church
Verrijn Stuartlaan 18
2288 EL RIJSWIJK
E-mailadres info@activatenow.nl
Website http://activatenow.nl
Doelstelling gemeente
Hoofdlijnen actueel beleidsplan
Bestuurssamenstelling beloningsbeleid
Actueel verslag uitgeoefende activiteiten
Toelichting staat van baten en lasten

Baten en lastenoverzicht

Baten Begroting 2021 Werkelijk 2020 Begroting 2020 Werkelijk 2019 Werkelijk 2018
1. Opbrengsten uit bezittingen 10000.00 8900.00 8900.00 5700.00 0.00
2. Bijdragen gemeenteleden 77000.00 71871.00 62000.00 44996.00 33146.00
3. Subsidies en overige bijdragen van derden 1000.00 0.00 1500.00 2500.00 26750.00
Totaal baten 88000.00 80771.00 72400.00 53196.00 59896.00
Lasten
4. Bestedingen Pastoraat (voorgangers en pastoraal werkers) 33500.00 32240.00 35000.00 29153.00 1886.00
5. Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7000.00 6533.00 6000.00 6891.00 573.00
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2500.00 1802.00 2000.00 854.00 270.00
7. Lasten kerkelijke gebouwen 26500.00 20798.00 21000.00 17929.00 4900.00
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen 7500.00 6808.00 7500.00 8403.00 1683.00
9. Lasten beheer en administratie 6500.00 5119.00 6000.00 11223.00 7577.00
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen 4500.00 3951.00 2500.00 10200.00 10266.00
Totaal lasten 88000.00 77251.00 80000.00 84635.00 27155.00
Resultaat (baten - lasten) 0.00 3520.00 -7600.00 -31439.00 32741.00

Toelichting

ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc.
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc. 
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt 
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen 
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen 
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc.
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d.
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten 

ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc 
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / keukeninventaris / kantoorinventaris, etc

Sluiten